Liên hệ
18/05/2021

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Thành ủy Cần Thơ

080.71234

thanhuy@cantho.gov.vn