Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ
10/02/2022
Chiều 9-2, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15, ngày 11-1-2022, của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ (Nghị quyết 45) và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ðồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45 tập trung vào 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: công tác tuyên truyền; chính sách về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; chính sách về quản lý đất đai; chính sách về quản lý quy hoạch; chính sách về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý; chính sách về nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ; chính sách về Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ÐBSCL tại Cần Thơ.

Ðối với các giải pháp khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, thành phố xác định tận dụng cơ hội thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh; giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu của năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025. Quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Trần Việt Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường khẳng định: Sự ra đời của Nghị quyết 45 đã mở ra thời cơ vận hội mới cho TP Cần Thơ. Tuy nhiên, một số sở ngành, đơn vị, người dân vẫn chưa nắm rõ hết ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tập trung quyết liệt hơn cho công tác tuyên truyền Nghị quyết 45.

Các sở, ngành khẩn trương hoàn thành các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện cơ chế, chính sách để thực hiện Nghị quyết theo phân công của UBND thành phố… Ðối với kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế 2022, cần đề ra các giải pháp thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy một số cơ quan; kiểm tra, theo dõi tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản, nhất là phải tạo chuyển biến tích cực trong công tác đầu tư công.

Nguồn Báo Cần Thơ