Lần 4: Tổ chức xin ý kiến Ban Chỉ đạo và các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ (ngày 20/7/2022).
20/07/2022
Ngày 20-7, Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ về quy hoạch tích hợp của thành phố. 

 

Các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ dự hội nghị​

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn trình bày nội dung Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, chiến lược cho Cần Thơ đến năm 2030: “trái tim” của vùng ÐBSCL; phát triển trở thành trung tâm kinh doanh nông sản và trung tâm sản xuất giá trị cao của vùng ÐBSCL, với mục tiêu trở thành một trong những thành phố thông minh đáng sống nhất Việt Nam. Về định hướng không gian TP Cần Thơ là đô thị sinh thái sông nước, đô thị hiện đại văn minh…

 

Các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ đóng góp cho dự thảo báo cáo quy hoạch TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho nội dung dự thảo báo cáo quy hoạch. Ðó là cần quy hoạch TP Cần Thơ đảm bảo là trung tâm, động lực và đầu tàu của vùng ÐBSCL; dựa vào hệ thống sông rạch để quy hoạch phát triển thành phố, thể hiện được thành phố sông nước đặc trưng vùng ÐBSCL; ngoài ra quy hoạch phát triển các ngành kinh tế có thế mạnh của thành phố, phát triển du lịch sinh thái; y tế, giáo dục của Cần Thơ phải trở thành trung tâm của vùng ÐBSCL theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa các ngành này…

 TÀI LIỆU KÈM

>> Dự thảo Báo cáo Tổng hợp Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

>> Dự thảo Báo cáo Tóm tắt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

>> Dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

>> Dự thảo Báo cáo tóm tắt đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

>> Hệ thống các bản đồ

>> Phụ lục 01; tiếp thu, giải trình ý kiến về quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

>> Phụ lục 02 đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch thành phố cần thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050